Referenser

Referenser

Varje fönster, funktion och rutin i Rexor är skapad för konsultföretagets behov. Är det något vi har lärt oss under arbetet med att skapa och utveckla XOR Compact, XOR Control, PX Control och Rexor så är det att spetsa öronen när kunderna ger oss sina åsikter och insikter. För den som lyssnar lär sig. Och den som lär sig har möjlighet att förändra. Lyssna, lära och agera. Det är vårt löfte till kunderna. Här intill kan du läsa om hur representanter för olika konsultföretag ser på affärssystemet för konsulter.