Saturnus Advokatsystem

En källkod
– två varumärken

Jävskontroll. Fristhantering. Motpartshantering. Okända begrepp i de flesta it-system. Men inte i Saturnus Advokatsystem. Men vad har ett advokatsystem med affärssystemet för konsulter att göra? En hel del. Faktum är att Rexor är ”motorn” i Saturnus. Med andra ord: en källkod – två varumärken. Det är möjligt eftersom Saturnus Advokatsystem ingår i Rexorgruppen.

Advokaters it-behov är inte är som andras. Det insåg en handfull eldsjälar redan 1992 – något som blev startskottet för ett nära och fruktbart samarbete mellan Saturnus Advokatsystem och advokatbyråer runt om i landet.

Tjugotre år senare, 2015, lanserade vi det äkta molnsystemet Saturnus. Den nya tidens advokatsystem bygger på Rexors plattform Varje fönster, funktion och rutin är skapad för att passa jurister, ekonomichefer, ekonomer och it-chefer på advokatbyråer.

Saturnus är komplett. Din byrå väljer vilka moduler som ska användas: tid och ärenden, ekonomi och dokumenthantering. I takt med att behoven förändras är det enkelt att bygga på med mer funktionalitet.

Eftersom Saturnus finns i molnet kommer du och kollegerna åt informationen via dator, surfplatta eller smartphone. Därmed kan ni redovisa tid, göra jävsökning, attestera leverantörsfakturor och skapa fakturaunderlag när som helst – var ni än befinner er.

Givetvis fungerar Saturnus tillsammans med de vanligaste webbläsarna (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Generation två av systemet släpptes våren 2020: vassare, snabbare, responsiv – och fullt kompatibel med Mac.

Bland Saturnus kunder kan nämnas Advokatfirman Hammarskiöld, Harvest Advokatbyrå, WERKS Advokater, Advokatfirman More, Ulrika Rogland Advokatbyrå och Stockholm stads juridiska avdelning.

Välkommen till den nya tidens advokatsystem!

Mer information finns på saturnusadvokatsystem.se